Chương trình " Thu hồi pin cũ - Bảo vệ trái đất xanh" năm 2024

Tiếp tục hành trình lan tỏa lối sống xanh và khuyến khích người dân xử lý pin cũ đúng cách, Cocoon và Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã kết hợp phát động chương trình “Thu hồi pin cũ - Bảo vệ trái đất xanh” 2024 với hơn 96 điểm thu hồi pin trải rộng trên 5 tỉnh thành: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Đọc bài viết
Slide 12