Chung tay bảo vệ loài gấu

Mỗi phiên bản giới hạn được bán ra chúng tôi sẽ ủng hộ 10.000đ vào quỹ của tổ chức Động Vật Châu Á tại Việt Nam nhằm góp phần cải thiện đời sống và phúc lợi cho những cá thể gấu đang được nuôi dưỡng tại trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam.

Đọc bài viết
Slide 12